Digitálna reklama, LED obrazovky, video spoty - Detva

ZVOLEN new


Digitálna plocha je umiestnená pri križovatke na severnom vstupe do mesta. Orientácia vysielania svojou pozíciou a dynamickosťou dotvára ponuku na území mesta, kde sú pokryté všetky dôležité body koncentrácie dopravy. Rozmermi a parametrami takmer identická plocha s LED obrazovkou pod Zámkom sa stane spoľahlivým komunikačným kanálom k nakupujúcim spotrebiteľom z mesta, či blízkeho okolia.


  • Rozmer: 4 x 3 m, 256 x 160 pix., total: 10 m2, 40 960 pix.
  • Rozlíšenie: 30 mm reálny / 15 mm virtuálny rozostup pixelov
  • Prevádzka: 18 hodín denne
  • Počet okoloidúcich vozidlá: 25 000 / 24 hod.
  • Počet okoloidúcich peší: 500 / 24 hod.
  • Počet obyvateľov: 50 000
  • Veľkosť spádovej oblasti: 120 000 obyvateľov
Live stream
foto_group foto_group foto_group foto_group
Pripravujeme