Digitálna reklama, LED obrazovky, video spoty - Zvolen

Zvolen


Umiestnením jedinečná LED obrazovka má vysielanie strategicky orientované priamo na dopravou maximálne vyťaženú hlavnú križovatku pod Zvolenským Zámkom. Maximálne frekventovaný dopravný uzol je charakteristický vysoko efektívnym zásahom reklamy u všetkých kategórií domáceho i migrujúceho obyvateľstva.


  • Rozmer: 4 x 3 m, 256 x 192 pix., total: 12 m2, 49 152 pix.
  • Rozlíšenie: 30 mm reálny / 15 mm virtuálny rozostup pixelov
  • Prevádzka: 24 hodín denne
  • Počet okoloidúcich vozidiel: 50 000 / 24 hod.
  • Počet okoloidúcich chodci: 18 000 / 24 hod.
  • Počet obyvateľov: 50 000
  • Veľkosť spádovej oblasti: 120 000 obyvateľov
Live stream
foto_group foto_group foto_group foto_group
Pripravujeme