Digitálna reklama, LED obrazovky, video spoty - O nás
Bigfishmedia

O nás

RAADMA, s.r.o. Digitálna reklama je mediálna spoločnosť založená 30.03.2006 s podnikateľským zámerom poskytovať moderný a progresívny druh outdoorovej reklamy vo forme vysielania na veľkoplošných LED obrazovkách umiestnených v centrách miest Banská Bystrica a Zvolen. Ďalej sa zaoberáme jednak výrobou reklamných spotov, video prezentácií, webstránok, printov, nálepiek a bilboardov, ako aj návrhmi a realizovaním televíznej, rozhlasovej a každej atypickej reklamy. Pri tvorbe každej kampane kladieme hlavný dôraz na individuálny a kreatívny prístup k potrebám našich klientov.


Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti tvorí vysielanie reklamných spotov, ktoré ponúkame v rôznych cenových hladinách, definovaných podľa množstva opakovaní reklamného spotu počas kampane. Výroba a objem grafiky sú zásadne poskytované podľa potrieb zákazníka v dvoch formátoch 4:3 - LED obrazovka Zvolen a 2:1 - LED obrazovka B.Bystrica. Spoty sú vyrábané s použitím sofistikovaných softvérových aplikácií a najnovších trendov v dizajne.


Započatím aktivít ostatných prevádzkovateľov sa stalo pokrytie celého územia Slovenska skutočne reálne a veľkoplošné LED obrazovky tak tvoria komplex efektívnych reklamných médií, ktoré sú riadené prostredníctvom profesionálnych nástrojov plánovania outdoorovej reklamnej kampane.