Digitálna reklama, LED obrazovky, video spoty - Obrazovky

Obrazovky

Banská Bystrica

Partnerská veľkoplošná obrazovka v Banskobystrickom regióne je výhodne situovaná vo frekventovanom uzle dopravy pri Huštáku, priamo oproti vchodu do obchodno-zábavného centra Europa SC. Viac

Zvolen sever

Nová digitálna plocha je osadená pri križovatke pri Robstave, na severnom vstupe do mesta. Svojou polohou pokrýva ťah z Banskej Bystrice, ako aj dopravu smerujúcu z nákupných centier Metro, Tesco, Merkury, TPD, čím zásah plochy získava na atraktivite v najvyššom meradle. Viac

Zvolen mesto

Umiestnením jedinečná LED obrazovka má vysielanie strategicky orientované priamo na dopravou maximálne vyťaženú hlavnú križovatku pod Zvolenským Zámkom. Maximálne frekventovaný dopravný uzol je charakteristický vysoko efektívnym zásahom reklamy u všetkých kategórií domáceho i migrujúceho obyvateľstva. Viac