Digitálna reklama, LED obrazovky, video spoty - Kontakt

Kontakt

Raadma, s.r.o.
Ing. Matúš Digo
Záhonok 1195/17
960 01 Zvolen

IČO: 36 648 582
DIČ: 202 218 0611
IČ DPH: SK202 218 0611

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu B.Bystrica
v oddieli: Sro
Vložka číslo: 11595 / S
Mobil: 0949 789 589
Pevná: 045 536 2202

UniCredit Bank
č.ú.: 1470798007 / 1111
Meno / Spoločnosť:

E-mail:

Text:
Všetky polia sú povinné.