Digitálna reklama, LED obrazovky, video spoty - Animácie

Animácie

Baner formát


Animácie banerového formátu sú umiestňované na webstránky klientov. Atraktívne sú väcším priestorom pre použitie textových informácií vo forme slovných spojení alebo sloganov. Text je možno pri zachovaní plnej grafickej podpory radiť až do troch riadkov, kde sú zároveň využité pútavé efekty.

TV formát


Animácie formátu 4:3 sú vysielané na LED obrazovke vo Zvolene ako aj na partnerskej ploche v B.Bystrici. Prednostne sú obsadzované reklamnými spotmi, ktoré sú spotrebiteľom známe z televízie. Pútajú hlavne grafickou a obrazovou prepracovanosťou, kde je text zobrazovaný heslovite, s dôrazom na rozsiahlu foto alebo video vizualizáciu.