Digitálna reklama, LED obrazovky, video spoty - Cenník

Cenník

PromoTime


PromoTime je ideálnym riešením reklamnej kampane stredných a malých podnikov s jedinečne flexibilným vysielaním akciovej alebo sezónnej ponuky bez nadbytočných nákladov. Vaša atraktívna forma digitálnej reklamy je po celý deň viditeľná ako pre chodcov, tak aj pre motoristov. Optimálne nastavená frekventovanosť reklamných spotov v slučke vysielania potom vytvára nielen pozitívnu väzbu na budovanie Vašej image, ale minimálnym nákladom na oslovenie prináša zároveň aj zaručenú efektivitu kampane.
 • viac ako 10 opakovaní 10 sek. spotu v každej hodine
 • minimálne 7 320 opakovaní na plochu za mesiac
 • bezplatná mesačná aktualizácia
 • každé tri mesiace kampane výroba nového spotu za 1 €
 • výroba videobussines card 1€

TopTime


Pokiaľ máte záujem masívnou kampaňou detailne predstaviť každému okoloidúcemu Vašu komplexnú ponuku, ktorú aktívne aktualizujete zaslaním e-mailu alebo zavolaním na telefón, potom je TopTime Vaším ideálnym typom kampane. Spektrum rozmanitých reklamných spotov s vysokou intenzitou vysielania vyrábaných v sériách je špičkový typ out of home prezentácie, ktorá prináša do podniku image, s ktorým efektivitu kampane nebude určovať jej sledovanosť , ale Váš znásobený zisk!
 • viac ako 12 opakovaní 17 sek. spotu v každej hodine
 • minimálne 8 800 opakovaní na plochu za mesiac
 • bezplatná mesačná aktualizácia
 • bezplatná operatívna aktualizácia
 • prakticky ľubovoľný počet spotov v kampani za 1 €
 • výroba dynamickej prezentácie a video bussines card za 1 €

ShowTime


Potrebujete niečo rýchlo predať, prenajať alebo oznámiť? Máte chuť vyjadriť sa naozaj vo veľkom v triliónoch farbách a dokonalej dynamike? Blahoželajte k sviatku, výročiu alebo hoci úspechu svojím kolegom, priateľom, či rodine. Maximálna intenzita opakovaní a denne nové variácie vizuálu spoľahlivo zaručia, že Váš oslávenec si svoje želanie prečíta a každý oznam nájde svojho adresáta.
 • viac ako 30 opakovaní 10 sek. spotu v každej hodine
 • minimálne 720 opakovaní na plochu za deň
 • bezplatná operatívna aktualizácia
 • videomessage 3gp za 1€
 • periodicita dennodenne

Program
Dĺžka kampane
Program
Dĺžka kampane
Program
Dĺžka kampane
:
Počet obrazoviek :
Spolu :
Zľava % :
Zľava € :
Na úhradu :
Pre odoslanie objednávky sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať

Výroba reklamného spotu

 • s použitím 2D grafiky, 10 sek.( zahrnutý v programovom balíku ) od 39 € s DPH / kus
 • s použitím 3D grafiky, 17 sek. od 99 Eur s DPH / kus.
 • Video prezentácia flash od 149 € s DPH / kus
 • Videobussines card od 12 € s DPH / kus

Mesačná aktualizácia

 • od 5 € s DPH / mes.
 • vymazanie, vpísanie a úprava textu
 • zmena obrázku bez grafických zmien
 • výmena iných prvkov animácie, nezahŕňa zmeny grafiky ( farby, veľkosť, pohyb, štruktúru )
 • nezahŕňa 3D grafické úpravy alebo návrhy vizuálov nových spotov
 • periodicita raz mesačne

Operatívna aktualizácia

 • od 10 € s DPH / mes.
 • zahŕňa ľubovoľné obmeny reklamných spotov v potrebnom rozsahu a intenzite
 • načítavanie externých súborov, stránok, iných serverových dát
 • live video stream vysielanie cez internet zo vzdialeného zdroja radené do 1/4 hod. bloku
 • voľný prístup na ftp server s archívom spotov
 • riadenie cez e-mail alebo telefón
 • periodicita maximálne raz týždenne