Digitálna reklama, LED obrazovky, video spoty - Banská Bystrica

Banská Bystrica


LED obrazovka v Banskobystrickom regióne je situovaná vo frekventovanom centre mesta, oproti hlavnému vchodu obchodno-zábavného centra Europa SC. Vysielanie zasiahne každého, kto prichádza nielen z námestia, ale aj po hlavnom cestnom uzle z miest Zvolen, Brezno, Ružomberok alebo od sídlisk Radvaň, Kráľová, Úsvit, či Fončorda.


  • Rozmer: 5 x 2,5 m, 320 x 160 px, total 12,5 m2, 51 200 pix
  • Rozlíšenie: 30 mm reálny / 15 mm virtuálny rozostup pixelov
  • Prevádzka: 18 hodín denne
  • Počet okoloidúcich vozidlá: 86 000 / 24 hod.
  • Počet okoloidúcich peší: 20 000 / 24 hod.
  • Počet obyvateľov: 96 000
  • Veľkosť spádovej oblasti: 220 000 obyvateľov
Live stream
foto_group foto_group foto_group foto_group
Pripravujeme